بارگیری...
سوغات

سوغات

گاهی اوقات از خودم میپرسیدم .سوغات چیه .ولی وقتی در کنار سفر و خاطره بکار میبریم متوجه می شدم چه لذتی برای آدم به ارمغان میاره.سوغات خاطرات رو زنده میکنه .سوغات مثل یه داروی خاص نا رو میبره به سمت خاطرات و گذشتگان و اونایی که در ذهنمون طنازی میکنند .

ممکنه سفر به مشهد رو فراموش کنم ولی وقتی شکلاتهای مخصوص و زعفران و فرش و انگشتر رو میبینم در کنارش دستان گرم پدرم رو هم احساس میکنم که دست من رو میگرفت و با هم به حرم آقا و سقاخونش و خیلی جاهای دیگه مشهد میبرد .وقتی گوش ماهی میبینم خودم رو در کنار پدر و مادر لب ساحل دریای زیبای مازندران و جنگلهای زیباترش میبینم .سوغات یه چیزیه برای زیبا فکر کردن برای شادی .و ما میتونیم این زیبا فکر کردن و شادی رو در هرزمان و درهرکجا درب خونه شما به شما هدیه کنیم 

نظرات کاربران

نظر بدهید