بارگیری...
سوغات کرمانشاه

سوغات کرمانشاه

کرمانشاه از قسمت شمال به کردستان، از جنوب به لرستان و ایلام ، از شرق به همدان و از غرب به عراق محدود می گردد. شهر کرمانشاه مرکز این استان است. کرمانشاه از جمله استان هایی است که با قرار گیری بر سر شاهراه های ارتباطی مهم مانند جاده ابریشم و جاده شاهی در تمامی ادوار تاریخی حائز اهمیت بوده است.